П О К А Н А

По предложение на Историческия факултет на

СУ „Св. Климент Охридски”на

5 ноември 2014 г., сряда, от 11 ч. в Аулата на Ректората

ще бъде удостоен с титлата

доктор хонорис кауза проф. д.н. Ян Рихлик

 

от Карловия университет в Прага

 

 

БОХЕМИЯ КЛУБ Е:

- сдружение на бохемисти и чехофили, които са на път да създадат       чешко лоби у нас;
- средище за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия,     не която и е все едно от коя страна я опознавам
- съзвездие от популярни и по-малко популярни личности, на които     нищо човешко и чешко не е чуждо;
- първенец на пражката Световна асоциация на бохемистите, която     всеки момент може да бъде създадена;

                                                                                                  

БОХЕМИЯ КЛУБ НЕ Е:

- "Баварска къща" или недвижимо имущество на Бирената партия;

- приют за бохемски нощи или уют за нощна бохемист

- клуб по интереси или интересчийски клуб

- вносител на чешка бира или износител на агнешки чревца

- разновидност на франкофонството или опит да стигнем чехите.

 

 

БОХЕМИЯ КЛУБ ЩЕ ДОКАЗВА:

- че границата между понятията "бохемист" и "бохем" е проходима;

- че бохемистичната школовка не е само образователен ценз,  но и     ценен социален опит;

- че да си чехофил, не оз-начава да си под чехъл;

- че не само бай Ганьо е ходил на гости у Иречека.

 

                                                                   
БОХЕМИЯ КЛУБ НЯМА ДА ДОКАЗВА:


- че проф. Константин Иречек не е бил австро-унгарски шпионин;

- че словаците са по-близко до нашия исторически манталитет от         чехите;

- че чехите пак ще се втурнат към нашето Черноморие;

- че др. Тодор Живков не е бил инициатор на Пражката зима;

- че няма нищо общо и с панславизма, и с панеротизма.